JCH Akatsuki Call me The Breeze 

Akatsuki aka Aki je fenka úžasnej povahy. Tak ako správny špic je veselá, hravá, nezbedná. Uchovnená je ako trpasičí špic - pomeranian s výškou 22 cm./ Akatsuki aka Aki is a bitch of an amazing nature. Like the right spike is cheerful, playful, naughty. It is preserved as a zwergspitz - pomeranian with a height of 22 cm.

DOB: 28.4.2016

M: Kira Due Mariadolf

F: Velvet Damour Little Lexus

Výstavy/ Shows:

Šampionáty: Slovenský šampión krásy mladých 2017/ Slovak junior champion 2017

MVP  Nitra 04.06.2017 -  V1, CAJC, BOJ  Frnčová Lenka, CZ
Špeciálna výstava Nedanovce 18.03.2017 -  V1,CAJC  Voláriková Linda, SK
NVP Bratislava 19.02.2017 - V1,CAJC, VSM   Jilková Zdenka, CZ
KV Nedanovce 15.10.2016 - VN  Frnčová Lenka, CZ