Camilla Meisehof

Camilla aka Cami je jedna úžasná fenka. Má skvelú povahu a každý si ju hneď zamiluje. Je jemná, verná a dobrosrdečná./ Camilla aka Cami is an amazing female. She's great in nature, and everyone loves her right now. She is gentle, faithful and kind. 

DOB: 20.4.2017

M: Uma Meisehof

F: Aesthetics Lucky Patcher